Dagens andakt måndag

Skriven av Monise

Matt 16:13-20
När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: ”Vem säger människorna att Människosonen är?” De svarade: ”Somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet.” – ”Och ni”, frågade han, ”vem säger ni att jag är?” Simon Petrus svarade: ”Du är Messias, den levande Gudens son.” Då sade Jesus till honom: ”Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den.  Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var Messias.

Jag ska inte prata om varje vers, men det finns två frågor som är jätteintressanta och den första finns i vers 13. "Vem säger människorna att människosonen är?" Varför var det viktigt att veta vad de andra säger om Jesus? Jesus visste att lärjungarna visste vem han var, och han ville få fram skillnaden mellan lärjungarna och folket. Varför är det då viktigt för mig att veta vad de andra tycker? Att veta vad exempelvis muslimerna eller andra religioner tänker om Jesus är viktigt. Istället för att förstöra sin tro gör man sin tro starkare när man vet vad de andra tänker.

I vers 15 frågar Jesus lärjungarna "Vem säger ni att jag är?". Ta en minut och fundera på vem du säger att Jesus är. Vem är Jesus för dig? Vem tänker du att Jesus är? 
•Jesus är fridsfursten, den som skyddar och förser. Den jag vänder mig till i allt. Han är mycket. 
•Jesus är min grund. Han har lagt grunden till så mycket som jag tror på, och om han inte finns försvinner mycket jag lever för. 

Hur vet vi vem Jesus är? Igår förberedde jag den här andakten. Jag bad Gud att prata med mig först. Ibland är jag så beroende av pastorer eller filmer på youtube som handlar om Jesus eller böcker som handlar om Bibeln. Och de är bra, men böcker som handlar om Bibeln är inte Bibeln själv. Pastorer som pratar om Jesus är inte Jesus själv. De är bra resurser men inte tillräckliga. Så hur vet jag vem Jesus är? När Petrus svarade att Jesus var Messias sade Jesus att det inte är kött och blod som uppenbarat det för honom, utan fadern. Vi är inte kapabla av att lära känna Gud själva. Vi behöver Gud att uppenbara sig för oss. Vi kan inte hitta vägen själva, men Gud vill visa oss vem han är. Jag tror att han sätter en längtan på våra hjärtan för att söka honom. När Jesus säger till Petrus att han är en klippa och på dig ska jag bygga min församling". Petrus visste vem Jesus är och Jesus visste vem Petrus är. Vem säger Gud att du är? Jesus gav Petrus auktoritet, trots att han visste att Petrus skulle ge plats åt Satan vilket vi hittar i vers 23. Vad jag kunde förstå är att vi är utvalda av Gud, men det innebär inte att vi alltid är rätta. Vi måste hålla fast vid Jesus. Vi gör dumma saker, men det betyder inte att Guds krafter har lämnat oss. Så vem säger Gud att du är?

I sista versen befaller Jesus lärjungarna att inte berätta för andra vem Jesus är. Det är för att vi måste lära känna Jesus själva. Jag ska inte lära känna Jesus som någon annan känner Jesus, jag måste ha mitt egna perspektiv av Jesus. Jag måste lära känna Jesus personligt. Jag hoppas texten har lärt er något så som Gud lärde mig något igår. Om vi vill lära känna Jesus måste vi göra det själva, och börja söka Jesus för att få en närmare relation med Honom.