Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Joh 16:31-17:5 – Jesus svarade: ”Nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni skall skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom Fadern är med mig. Detta har jag sagt er för att ni skall ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen.”

Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sade: ”Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son, så att Sonen kan förhärliga dig; du har gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Och detta är det eviga livet: att de känner dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus. Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. Förhärliga nu mig hos dig, fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till.

Den här världens härskare vill skingra oss och splittra oss så att vi står ensamma. 

Det grekiska ordet för Djävulen är Diabolos - att kasta isär. Men Jesus säger att det eviga livet är att känna Fadern, och Sonen och den helige Anden - gemenskapen!

Låt oss be tillsammans, men innan ni gör det: ge varandra ett exempel på hur du känt Fadern de senaste veckorna. Något som dragit dig närmre Honom och fått dig att känna dig närmre Honom som Hans barn.