Dagens Andakt Fredag

Skriven av David

(Visste ni...: Luther tyckte det var så svårt att översätta Hebreerbrevet att han var frestad att ta bort hela boken när han översatte Bibeln...! Vi behöver alltså inte vara nedslagna om vi tycker boken är svår... Men låt oss läsa ändå! :) )

Heb 12:18-24 – Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, ett berg i lågor, inte till töcken, mörker och stormvind, 19till basunstötar och en röst som talade så att de som hörde den bad att slippa höra mer. 20Ty de uthärdade inte påbudet: Till och med ett djur skall stenas om det rör vid berget. 21Så förfärande var synen att Mose sade: Jag skälver av skräck.

22Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och står inför mångtusende änglar, 23en festförsamling av alla förstfödda som har sitt namn i himlen; ni står inför Gud, allas domare, inför andarna av de rättfärdiga som har fullkomnats 24och inför Jesus, förmedlaren av ett nytt förbund, och det renande blod som talar starkare än Abels.

Hebreerbrevet skrevs till en judisk församling eller skara av människor - det är därför det är så många hänvisningar till Gamla Testamentet. Den här texten kan delas upp i två delar (och två berg!):

  • 1: vers 18-21 - pratar om det gamla (första) förbundet på Sinai berg (2 Mos 19)
  • 2: vers 22-24 - pratar om det nya (andra) förbundet på Zions berg

Låt oss ställa dessa två delar mot varandra:

1. gamla förbundet (Guds helighet. Lagen/buden i Guds helighet)

  • översteprästen som medlare mellan Gud och folket
  • Reaktion hos folket (och Mose!) på Sinai berg: rädsla, fruktan pga. Guds helighet

2. nya förbundet (fortfarande Guds helighet men också Guds folks rättfärdighet)

  • Jesus som medlare mellan Gud och folket (se Heb 7)
  • Reaktion hos folket på Sions berg: glädje!

Ibland tänker jag att jag nog inte riktigt förstår det stora i det nya förbundet: att vi nu kan komma inför Gud med glädje istället för rädsla. Inte för att vi är perfekta eller för att vi lyckats hålla lagen till punkt och pricka men för att Jesus som vår medlare har gjort oss rättfärdiga genom att han tog våra skulder på sig. Wow!!