Dagens andakt måndag

Skriven av Daniel

Kolosserbrevet 3:15-17
Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Steg 1: Be innan vi läser texten.

Steg 2: Läs texten flera gånger. Ta tag i det ni förstår i texten, det ni gillar. 

Steg 3: Idissla på det stycke du har valt. Varför grep det tag i dig? Vad är det du gillar med ordet? Hur kan du ge respons på detta idag? 

När vi läste texten tillsammans var detta några saker som fastnade hos oss.
•Verksam frid. Att den ska få vara dominant. Det är så lätt att låta känslor, stress och rädsla bli dominant, men det här är en uppmaning att låta friden få ta plats. Då står man ganska stadigt i stormen om man låter friden regera. 

•Låt krisit ord regera i era hjärtan, låta Hans ord att regera i våra hjärtan. Då tänkte jag att okej Gud, vilket ord vill du låta regera i mitt hjärta. Han sade till mig att släppa taget och söka Honoms rike först. Med Hans rike kan vi få tålmodigt och då kan vi låta Honom regera i våra hjärtan. 

•Tacksamhet, när vi ser på fadern och tackar honom för den han är så kommer det fastna i våra hjärtan och nå ut till andra. 

•När jag läste det här i morse kunde jag inte läsa något annat än tack. Jag behöver vara tacksam, jag vill vara en del av ett tacksamt folk. Det är så lätt att bli irriterad och hitta fel på allting, men jag vill vara en tacksam människa. 

Ta en stund i att be om att Guds frid ska få fylla oss, men också en stund i tacksamhet. Vi har mycket att vara tacksamma för, låt oss lyfta upp det till Gud.