Dagens Andakt Fredag

Skriven av Sara

1 Mos 9:1-9 – Gud välsignade Noa och hans söner och sade till dem: ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. 2Alla markens djur och alla himlens fåglar skall känna skräck och fruktan för er. Över dem och över allt som krälar på jorden och över alla fiskar i havet ger jag er makt. 3Allt som lever och rör sig skall vara er föda; allt detta ger jag er så som jag gav er de gröna örterna. 4Men kött som har liv, det vill säga blod, i sig får ni inte äta. 5Och för ert eget blod skall jag kräva vedergällning. Jag skall utkräva den av varje djur, och av varje människa skall jag kräva vedergällning, om hon dödar en annan människa.

6Den som utgjuter människoblod,
hans blod skall utgjutas av människor,
ty Gud gjorde människan till sin avbild.
7Var fruktsamma och föröka er,
bli en myllrande mängd på jorden
och härska över den.”

8Gud sade till Noa och hans söner: 9”Jag upprättar nu ett förbund med er och era efterkommande 10och med alla levande varelser som finns hos er, fåglar, boskap och alla vilda djur, alla som gick ut ur arken. 11Jag skall upprätthålla mitt förbund med er: aldrig mer skall det hända att alla varelser utplånas av flodens vatten, aldrig mer skall en flod ödelägga jorden.”

12Gud sade: ”Detta är tecknet för det förbund jag instiftar mellan mig och er och alla levande varelser ni har med er, för alla kommande släktled: 13min båge ställer jag bland molnen. Den skall vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. 14När jag hopar moln över jorden och bågen blir synlig bland molnen, 15då skall jag tänka på mitt förbund, förbundet mellan mig och er och alla levande varelser av alla slag, och aldrig mer skall vattnet bli till en flod som utplånar alla varelser. 16När bågen står bland molnen skall jag se den och tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser av alla slag på jorden.” 17Och Gud sade till Noa: ”Detta är tecknet för det förbund som jag upprättar mellan mig och alla varelser på jorden.”

18Noas söner, de som gick ut ur arken, var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. 19Dessa tre var Noas söner, och från dem härstammar alla människor på hela jorden.

Ett par frågor att ställa till texten:

 • Vart utspelar sig berättelsen?
 • Någonstans i närheten av dagens Irak
 • Agerar Gud i texten?
  • Ja! Han välsignar Noa, sluter ett förbund med honom (och hela mänskligheten!) och lovar att inte låta en lika stor flod översvämma jorden igen.
 • Finns det någon uppmaning eller löfte i texten?
  • Uppmaning: föröka er och uppfyll jorden. Ät inte djur med blod i (och lite andra matregler). Löfte: Gud lovar att beskydda mänskligheten från ytterligare en flod. 
 • Har du upplevt något liknande i ditt eget liv?
  • Igår läste jag i en kristen tidning om hur IS-soldater dödats i Irak, och de skrev om det som en god nyhet. Jag har så svårt att se det... Gud skriver ju tydligt, inte minst i den här texten, att vi inte ska döda, och att den som gör det själv ska dödas.
 • Påminns du om någon annan utmaning i Bibeln när du läser texten?
  • Funderar en del på det om "kött som har sin själ i sig ska ni inte äta..." Betyder det att vi ska äta vegetariskt idag? Den största utmaningen är ju vad vi stoppar i oss andligen, men ändå..., rent fysiskt, vad ska vi äta?