Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Anna

Ords 31:8-9 – Höj din röst för den stumme,
till försvar för alla som sviktar.
9Höj din röst och döm rättfärdigt,
försvara de fattiga och svaga.

Vi behöver vara försiktiga hur vi använder våra ord - tungan är ju vårt starkaste vapen. 

Jak 3:2-10 – Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp. 3När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han skall lyda oss styr vi också hela hans kropp. 4Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar; ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. 5På samma sätt med tungan; den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand. 6Och tungan är en eld, själva den onda världen bland våra lemmar. Den fläckar hela vår kropp, den sätter livshjulet i brand och har själv sin eld från helvetet.

7Det finns ingen art bland fyrfotadjur, fåglar, kräldjur eller havsdjur som inte kan betvingas och har betvingats av människan. 8Men tungan kan ingen människa betvinga, oregerlig och ond som den är och full av dödligt gift. 9Med den tackar och lovar vi vår Herre och fader, med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbilder. 10Från samma mun kommer lovsång och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.

VI behöver använda orden med enorm respekt. Ord kan bygga upp och ord kan bryta ned. Jag tror vi behöver ställa oss själva några frågor: vilken Gud tillhör jag? Hur talar jag om honom? Hur presenterar jag honom? Hur ärar jag honom med mina ord?

Jag tror att det också handlar om att tala till Gud på ett sätt som är värdigt. Och om Honom.

När vi vill evangelisera - berätta om Jesus för andra människor, tror jag att vi verkligen behöver se över vilka ord vi använder. Talar vi för att bygga upp eller för att bryta ned?

Låt oss be för varandra om att använda orden på ett rätt och riktigt sätt! Fråga Gud vad Han ser när Han ser på dig själv och vad Han ser när Han ser på andra.