Dagens andakt Torsdag

Skriven av Martin

Tänk att få börja dagen med att lovsjunga och upphöja Gud!

Ps 92 – Det är gott att tacka Herren
och att lovsjunga ditt namn, du den Högste,
3att var morgon förkunna din nåd
och var natt din trofasthet
4till toner av tiosträngad harpa,
till lyrans klang.

5Dina gärningar, Herre, ger mig glädje,
jag jublar över vad du har gjort.
6Herre, vilken storhet i ditt verk,
vilket djup i dina planer!
7Den enfaldige kan inte förstå det,
en dåre fattar inte detta:
8om än de gudlösa växer som gräs
och ogärningsmännen blomstrar,
skall de ändå förgöras för alltid.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.
10Ja, dina fiender, Herre,
dina fiender skall gå under
och ogärningsmännen skingras.
11Du gör mig lik vildoxen med lyfta horn,
du svalkar mig med uppfriskande olja.
12Jag får se hur mina fiender går under,
höra hur de onda angriparna förgås.

13De rättfärdiga grönskar som palmer,
växer höga som cedrar på Libanon.
14De är planterade i Herrens hus
och grönskar på vår Guds förgårdar.
15Ännu i hög ålder skjuter de skott,
de är fulla av sav och kraft
16och vittnar om att Herren är rättvis,
min klippa – i honom finns ingen orätt.

Idag ber vi särskilt för ett par av våra medarbetare: Victor, Zaya och familjen N.