Dagens Andakt Måndag

Skriven av Mårten

1 Mos 11:1-9 – Hela jorden hade samma språk och samma ord. 2När människorna flyttade österut fann de en dal i Shinar där de bosatte sig. 3”Nu skall vi slå tegel och bränna det”, sade de till varandra. De använde tegel som byggsten, och som murbruk använde de beck. 4De sade: ”Låt oss bygga en stad, med ett torn som når ända upp i himlen. Vårt namn blir känt, och vi slipper vara skingrade över hela jorden.”

5Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människorna byggde. 6Herren sade: ”De är ett enda folk och har alla samma språk. Detta är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig. 7Låt oss stiga ner och skapa förvirring i deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.” 8Och Herren skingrade dem från denna plats ut över hela jorden, och de slutade att bygga på staden. 9Därför kallas den Babel, ty där skapade Herren språkförbistringen på jorden, och därifrån skingrade han människorna ut över hela jorden.

Varför skapade Gud språkförbistringen? För att omintetgöra människans onda planer, men varför? Vad såg Han och vad ville Han motverka?

Kanske såg Han att folket börjat tänka att människan är sig själv nog: Att de inte behöver Gud utan kan klara sig själv. Som ett eko av fallet i Paradiset: vi behöver inte Gud, vi klarar oss själva!

Ja, det måste ha varit något väldigt allvarligt eftersom Han så tydligt går in och totalt avbryter folkets arbete...