Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Dale

Martin: Jag delar ofta om de första OM:arna som flyttade till Turkiet och vilken banbrytande händelse det var; för OM, för Turkiet och för den moderna missionen. Idag har vi 2 av dem här på kontoret: Dale och Elaine Rhoton!

Dale: Jag läser boken "A wind in the house of Islam" just nu. Ibland får jag frågan om varför jag tror på att kristendomen är äkta. Jag tror att det finns många svar på den frågan, men en av de stora svaren för mig är vad Gud gör bland muslimer: de får visioner och syner och de möter Jesus i drömmar. Det handlar inte bara om en eller två muslimer, utan tusentals! Många av de berättelserna kan vi läsa om i boken "A wind in the house of Islam". Jag är helt golvad!

Matt 20:29-33 – När [Jesus och lärjungarna] lämnade Jeriko följde mycket folk med honom. 30Där satt två blinda vid vägkanten, och när de fick höra att Jesus gick förbi ropade de: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!” 31Folket sade åt dem att hålla tyst, men de ropade ännu högre: ”Herre, Davids son, förbarma dig över oss!” 32Jesus stannade och kallade till sig dem och frågade: ”Vad vill ni att jag skall göra för er?” 33De svarade: ”Herre, gör så att våra ögon öppnas.” 34Jesus fylldes av medlidande med dem och rörde vid deras ögon. Genast kunde de se, och de följde honom.

Det är märklig berättelse det här: En stor skara följer med Jesus där han går fram. Några blinda män som socialt sett var utstötta och inte direkt räknade med i samhället börja skrika och ropa på Jesus, den stora mästaren. Folket försöker tysta dem så att de inte skämmer ut sig eller folket mer än nödvändigt. Men vad händer?

Jesus fylldes av medlidande med de blinda männen (som gått helt emot den sociala normen av att som blinda och utstötta plötsligt invadera Jesus, den stora mästarens space). Ordet medlidande =med+lidande. Jesus lider med dem, han kände det de kände! Och han frågade dem vad de ville att han skulle göra – och han helade dem. Hur mäktigt är inte det?!

Vi har tillbringat många år i Turkiet och älskar muslimvärlden djupt. När vi startade OM på sent 1950-tal förväntades missionärer att var välutbildade: flera års bibelskola eller teologiska studier och man skulle vara beredd att flytta permanent, men när vi började erbjöd vi unga en möjlighet att följa med på missionsresor direkt - utan krav på lång teologisk utbildning eller att överlåta ett helt liv direkt. Med oss kunde man åka på korttids-team! Det var nytt då. Många säger att det bara skadar att göra korttidsteam, men jag tror inte det: jag tror att en vision kan tändas under en korttidsresa och leda till en livslång överlåtelse till Gud och mission.