Dagens andakt Onsdag

Skriven av Andrea

Jag har bott 20 år i Centralasien. Ett bibelord som följt mig under dessa år och som fortfarande följer mig är från Lukas.

Luk 4:18-19 – Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet  19och förkunna ett nådens år från Herren.

Vad säger Jesus i den här texten att han ska göra?

  • frambära glädjebud
  • förkunna befrielse och ett nådens år
  • ge syn
  • ge frihet

Till eller för vem ska han göra detta? 

  • fattiga
  • fångna
  • blinda

Jag tror att vi är inbjudna att vara med i Jesu verk. 
Jag är sjukgymnast och jobbar mycket bland just funktionshindrade, sjuka och svaga i Centralasien. Det är en starkt muslimsk region och inom Islam finns det en stark tradition kring att om du är sjuk eller svag har Gud övergett dig. Det finns ingen teologi kring lidande eller förståelse av att något gott kan komma ur något ont. På många sätt helt tvärtemot vad jag som kristen tror.

Vi jobbar mycket bland funktionshindrade barn och när vi vi jobbar med familjerna finns det alltid möjlighet att berätta berättelser från Bibeln och ge exempel från Jesu liv. Vi samarbetar alltid med lokala partners, ibland kristna, ibland muslimska.

En av mammorna vi jobbar med, som nu startat sin egen organisation berättade häromveckan med tårar i ögonen: "Jag förstår inte hur mycket Gud gjort i mitt liv...; för 6 år sen föddes min funktionshindrade flicka och jag var så rädd. Rädd för vad som skulle hända med min flicka, vad som skulle hända med mig - skulle min man skilja sig ifrån mig eftersom alla tyckte att det var mitt fel att min dotter fötts funktionshindrad? Och nu..., nu är jag på väg till Indien för att berätta om vår organisation och vad vi gör för våra barn!"

Det är så mäktigt att se hur hela familjer är återupprättade och del av samhället - för bara ett par år sen hade barnen gömts undan och famlijen hade skämts över dem.

Tänk vad Gud gör i dessa familjers liv!