Dagens Andakt fredag

Skriven av Brad

Fillipperbrevet 2:1-18 Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän skall böjas för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är herre, Gud fadern till ära.

Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga: arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara så som när jag var hos er utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syfte. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen när ni håller er till livets ord. Då kan jag vara stolt på Kristi dag: mitt lopp har inte varit förgäves, min möda inte förspilld. Ja, även om mitt blod skulle utgjutas när jag bär fram er tro som ett offer till Gud är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt skall ni vara glada och glädjas med mig.

Det är väldigt intressant hur Paulus startar med hur vi borde vara i tanken. Han uppmuntrar oss att inte göra något ur rivalitet för det grundas i bitterhet. Han säger också att vi inte bara ska kolla inåt utan se utåt på de runt omkring oss som också kämpar med olika saker. 

Jesus kom hit som tjänare. Han var lydig ända in i döden på ett kors. Vi behöver förstå vilket stort offer det var av Jesus att komma ner hit. Han behövde inte göra det, men Gud älskar oss så mycket. Det hade kunnat finnas en annan väg, absolut för Gud är Gud, men han vill visa oss vilket offer det var. Skulle jag offra min egna son?

Häromdagen tänkte jag på Jesus när han ber till Gud att låta Hans vilja ske, inte Jesus vilja. Han behövde bära så mycket, men ändå valde Jesus att vara lydig.

"För att du inte föddes i det stora, för att du inte kom i ett stort palats, vet vi vem Gud är." Jesus är ett bra exempel på ödmjukhet. Ibland när någon säger något ont till oss vill vi ge tillbaka med samma ord, men det bygger inte upp. Jesus sade att vi ska vända andra kinden till. Det är enkla ord men bakom dem ligger ett stort budskap. Föreställ dig att vi alla bjuder in andra att göra ont mot oss, då kommer det sluta med att vi alla står på samma sida. Den sidan där vi alla väljer att inte göra ont mot varandra, inte ens som hämnd. 

Hur kan vi applicera detta i vårt liv? Ödmjukhet, tålamod och att lyda ända in i döden. Vi behöver Guds nåd för att klara av detta. Vi behöver inte bråka med varandra, istället kan vi ge upp "vår rätt" och stolthet för att behålla freden mellan varandra. 

I vissa städer bråkar kyrkor med varandra om olika teologiska frågor. Jag förstår att det är viktigt att diskutera teologi, men ibland känns det som att kyrkorna bråkar bara för att ingen vill släppa sin stolthet och inse att den har fel. Samma sak med människor, det är nog därför Paulus skriver så mycket om att vi ska visa ödmjukhet och släppa vår stolthet. Stoltheten delar på oss, för att bli enade behöver vi släppa vår stolthet. Vi får inte glömma bort den stora bilden, helheten, att vi är ett i Kristus.