Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Sheraz

En (uppmuntrande) text om Sions framtid:

Jes 2:1-5 – Detta är det ord om Juda och Jerusalem som uppenbarades för Jesaja, Amos son.
2Den dag skall komma då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast, högst av bergen, överst bland höjderna. 

Alla folk skall strömma dit, 3folkslag i mängd skall komma, och de skall säga: ”Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa.” 

Ty från Sion skall lag förkunnas, från Jerusalem Herrens ord. 4Han skall döma mellan folken, skipa rätt bland alla folkslag. De skall smida om sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken skall inte lyfta svärd mot varandra och aldrig mer övas för krig. 5Kom, alla av Jakobs ätt, låt oss vandra i Herrens ljus.

Jag har blivit så uppmuntrad av den här texten. Tänk att ha fullständig fred...., jag kommer från Pakistan och vi har gått igenom så mycket av krig och terror, men tänk att få ha fullständig fred i sitt land! 

Gud vill fred.

Vi ser 2 saker i texten:

1. Det är viktigt att predika Guds evangelium. "Han skall lära oss sina vägar, hans stigar vill vi följa"

Jesus predikade och lärde oss Guds vägar. Det ska vi också göra! Ibland kanske vi möter motstånd, ibland kanske vi inte vet hur vi ska förklara saker. Var det alltid lätt för Jesus? Nej! Det står i Lukas flera gånger om att han hela tiden mötte motstånd.

Men Jesus predikade ändå. Och det ska vi också göra.

2. Det är viktigt att praktisera Guds fred och Guds evangelium. Vi är kallade att älska, både våra nära och kära OCH våra fiender!

Evangeliet är inte bara predikande och en teologisk lära, det är handling också! Låt evangeliet få praktiska konsekvenser i ditt vardagsliv. 

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. (Matt 5:38-39)

Var Jesu vittnen: Predika evangelium, lär ut Hans bud och praktisera Hans evangelium. Var uppmuntrande!