Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Ewout

Statistiken visar att de minst nådda ökar med 50 000 personer - varje dag! Om vi är seriösa med att vi vill nå dessa behöver vi verkligen tänka igenom hur vi kan mobilsera fler som kan vara med och vittna.

Luk 1:26-33 – I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria.  28Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” 29Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda.  30Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud.  31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus.  32Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron,  33och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” 

Vi måste nästan stanna upp en sekund här. Vad är det egentligen vi läser? Det är så typiskt Gud i hur han väljer att genomföra sin plan och hur han väljer att närma sig mänskligheten: en ung kvinna, ogift och utan egentlig röst i samhället. Henne väljer Gud att arbeta genom när han ska sända sin son till världen. Är det inte så han så ofta gör? Väljer den som inte ser mycket ut för världen och som inte har nån egentlig röst i samhället?

 ...34Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”  35Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.  36Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden.  37Ty ingenting är omöjligt för Gud.”  38Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.

Är inte det här lite typiskt Gud också? Vi ser det flera gånger i Bibeln: hur Gud först säger åt nån att en sak ska ske, och när denna nån tvekar och säger "nja, det där kan jag inte", ökar Gud utmaningen ytterligare! Som med Gideon: "du ska befria ditt folk" - "nja, det tror jag inte att jag kan" – Gud: "well, du ska inte bara befria ditt folk utan också omintetgöra dina fiender. Med bara en bråkdel av antalet av deras soldater!" Och så blir det. Samma sak händer här: Det är som om Gud säger till Maria "Du ska inte bara bli gravid, utan att ha haft sex med nån, utan också bära på Guds Messias!" Och så blir det.

...Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd;  40hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet.  41När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande.  42Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig.  43Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig?  44När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd.  45Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.”

Wow. "Ingenting är omöjligt för Gud". Jag har svårt att ta in det: ja, Gud kan göra mycket, men tror jag verkligen att ingenting är omöjligt?! Vad betyder det för mig och för mitt liv? Vad betyder det för oss som organisation? För dem som ännu inte hört budskapet om Gud?