Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Kerstin

2 Mos 34:6-7 – Och Herren gick förbi honom och ropade: ”Herren, Herren är en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och rik på kärlek och trofasthet.  7Han håller fast vid sin kärlek mot tusenden, han förlåter synd och skuld och brist men lämnar inte den skyldige ostraffad utan låter straffet för fädernas skuld drabba barn och barnbarn intill tredje och fjärde led.”

v. 7 går också att se i vårt samhälle, hur straffet för fädernas skuld drabbar deras barn och barnbarn: barnen får lida för det deras föräldrar gjort – alkoholism, våld, skilsmässa etc..., ibland så långt som till tredje och fjärde led!

Jag tror inte att det handlar om att Gud är ond och vill straffa oss intill tredje led. I den gamla översättningen står det att Gud hemsöker oss, men ordet kan också översättas besöker oss. Dvs, han besöker oss som för att fråga "har ni gjort upp med det som hänt i er familj och i er släkt? Eller påverkar det er fortfarande negativt?"

Och Gud kan befria både dig och familjen från negativa band och mönster. Bjud in honom att göra det!