Dagens andakt torsdag

Skriven av Daniel

På arabiska är ordet för "uppenbarelse" samma som "vision". Det är häftigt att tänka på när vi läser Uppenbarelseboken.

Idag ska vi ska läsa enligt en metod som jag ofta använder när jag läser Bibeln tillsammans med en grupp:

  1. Be - att den Helige Ande leder och hjälper oss att förstå
  2. Läs - texten både en och två gånger
  3. Välj - en sanning i texten som du gillar eller som står ut för dig i texten. Något du förstår och något du vill ta till dig.
  4. Tillämpa - vad innebär det för mig personligen i mitt vardagliga liv?
  5. Gensvara - till Gud kring vad det du läst

Upp 7:9-12 – 9Sedan såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och Lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. 10Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen finns hos vår Gud, som sitter på tronen, och hos Lammet.”

11Alla änglarna stod kring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud  12och sade: ”Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet, amen.”