Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Matt 9:35-38 – Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Jag slås särskilt av orden: "När han såg folket fylldes han av medlidande". Jesus fylldes av medlidande och sänder sedan ut sina lärjungar för att möta behoven hos folket – behovet av frälsning men också fysiskt helande. Och han sänder dem att göra det i en anda av medlidande!

Kan du minnas ett tillfälle då någon mötte dig med medlidande och empati? Vad hände, och vad gjorde det med dig?

Jag tror att vi alla har erfarenhet av att vara i behov av medlidande och empati.

När jag lyssnat till era korta berättelser och era erfarenheter känner jag hur det är en positiv laddning i rummet. Empatin gör något gott med oss! Låt oss börja det här året med att påminna oss om att ge vidare det Gud gett oss - i en anda av empati och medlidande.