Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Jackie

Dagens bibelreflektion kommer från Rom 1. Minns att Gud vill (och kan!) tala! 

Rom 1:16-17 – Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror, juden främst men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud, genom tro till tro, som det står skrivet: "Den rättfärdige skall leva genom tron."

Det är starka ord Paulus skriver: "jag skäms inte för evangeliet". Kan du med hjärtat säga samma sak? Ibland kan jag skämmas över vad kyrkan, idag och genom historien, gör och gjort vilket lett till att många lämnat kyrkan eller helt vänt evangeliet ryggen. Men skämms jag också över evangeliet? Guds glada budskap om att vi kan bli rättfärdiggjorda inför Honom? Nej, jag hoppas inte det...