Dagens andakt torsdag

Skriven av Martin

Galaterbrevet 2:16-21
Men vi vet att människan inte blir rättfärdig genom laggärningar utan genom tron på Jesus Kristus. Därför har vi också satt vår tro till Kristus Jesus för att bli rättfärdiga genom tron på Kristus och inte genom laggärningar, ty av laggärningar blir ingen människa rättfärdig.  17Men om vi under vår strävan att bli rättfärdiga genom Kristus skulle uppfattas som syndare, vi också, står då Kristus i syndens tjänst? Naturligtvis inte. 18Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare.  19Jag har ju genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag har blivit korsfäst med Kristus,  20men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig.  21Jag kastar inte bort Guds nåd; om lagen kunde ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö.

Idag läser vi från Galaterbrevet 2:16-21. Först läser vi alla verserna, sedan väljer vi ut varsin vers som vi fastnade lite extra för. 

Vers 21 – Paulus visste verkligen vem han tillhörde och han hade förstått det där med nåden. Det fanns mycket lagar och regler, det finns det nu också, men han har förstått nåden. Det finns de som tänker att vi kan leva hur vi vill för att Jesus har dött för oss, men jag tänker inte så. Gud är som ett skyddsnät, vi kan leva i nåden, i friheten, men samtidigt finns lagarna och reglerna som riktlinjer för oss. 

Paulus kunde ju Gamla Testamentet utan och innan, han kunde lagen och han hade levt efter lagen. Men han har förstått nåden. Om rättfärdighet hade kunnats vinna genom lagen hade Jesus inte behövt dö. Det är bra med Guds riktlinjer, men det är inte vad som frälser oss. Det är nåden det handlar om. 

Vers 20 – Det handlar inte om mig, det är om Kristus. Jag tänker mycket på synder och att folk brukar säga att vi är alla syndare även när vi kommer till Jesus, men jag tror inte på det alls. Det måste komma någon förändring när man kommer till Jesus. I vers 18 står det Bara om jag åter bygger upp detta som jag har rivit ner gör jag mig till lagöverträdare. Förändringen som kommer i oss genom Kristus är stark. Vi kanske inte ser allt första gången utan vi tror att vi är samma, men det sker en förändring i oss. 

Jag lever fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig. Jag önskar att den han är i mig ska fortsätta genomsyra mig inifrån och ut. Jag är inte ensam, för Kristus är i mig. Det uppmuntrar mig till att överlåta mig till Kristus. Vi vet att han som är i oss är starkare än han som är i världen, därför står vi på segrarens sida. 

Vers 16 – Jag tänkte på den friheten vi har. Det handlar inte om hur bra vi är, hur perfekta vi är. Ibland glömmer vi bort nåden, vi kan bli väldigt försiktiga med vad vi gör för vi vill int göra något fel. Men det är inte vad det handlar om, vi är fria. Det är viktkigt att vi inte glömmer bort nåden, det är där vi har vår frihet. 

Brevet skrivs til både judar och icke-judra. Judarna var så religiösa människor, och icke-judarna var det inte. Det var ingen lätt uppgift för Paulus att skriva till båda grupperna. Två helt olika mentaliteter, men det var ett fint sammarbete mellan de olika grupperna. 

Låt oss tacka Gud för nåden!