Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Martin

Herre, öppna våra ögon och öron inför vad Du vill säga idag. 

Jak 5:13-16 – Får någon av er lida skall han be; är någon glad skall han sjunga glädjepsalmer. Är någon av er sjuk skall han kalla till sig de äldste i församlingen, och de skall smörja honom med olja i Herrens namn och be böner över honom. Deras bön i tro skall rädda den sjuke, och Herren skall göra honom frisk. Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra, och be för varandra att ni skall bli botade. Den rättfärdiges bön har kraft och gör därför stor verkan.

Vad talar särskilt till dig idag? Dela det med en vän och låt det påverka din vardag!

Tack Gud för att du talar till oss också idag.