Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

1 Kor 1:1-3 – Från Paulus, genom Guds vilja kallad att vara Kristi Jesu apostel, och från vår broder Sosthenes till Guds församling i Korinth, till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats som åkallar vår herre Jesu Kristi namn, deras och vår herre. Nåd och frid från Gud, vår fader, och herren Jesus Kristus.

Vad berör dig i den här texten? 

Jag tycker det är intressant att Paulus skriver "till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga tillsammans med alla dem på varje plats". Hur ofta kallar vi inte oss själva syndare? Och ibland nästan är stolta över det... "Jag är bara en syndare..." Och på ett sätt är det ju sant, men samtidigt är vi helgade, rättfärdiggjorda och jag tror det är en viktigare identitet än att kalla oss själv syndare! Vi är Guds heliga. Vi är kallade. Vi är Guds församling och hans kropp.

Det är intressant att Paulus inleder sitt brev på det sättet, eftersom han i resten av brevet tillrättavisar församlingen på flera punkter och pekar på olika synder och beteenden de behöver göra upp med. De syndar, men "syndare" är inte deras djupaste identitet.