Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Mårten

Fil 1:3-11 – Jag tackar min Gud var gång jag tänker på er, alltid, i alla mina böner för er alla. Och det är med glädje jag ber för er: ni har varit med i arbetet för evangeliet ända från första dagen, och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk hos er också skall fullborda det till Kristi Jesu dag. Det är som sig bör att jag tänker så om er alla. Jag har er ju i mitt hjärta; både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig. Gud kan vittna om att jag längtar efter er alla med Kristi Jesu ömhet. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskillning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. 

Är det inte intressant att det står att "min bön är att er kärlek ständigt skall växa"? Det är inte urskillningen eller insikten som ska växa, utan kärleken - och då blir insikten och urskillningen också större.

Dessutom: det är Gud som gör ett verk i dig, inte du själv. Vila i det.