Dagens andakt Torsdag

Skriven av Jakob

Innan vi läser dagens text ska vi kolla på sammanhanget som den står i: Precis innan har en rik man kommit till Jesus och frågat vad han ska göra för att få evigt liv. Jesus svarar att han ska sälja allt han äger och ge till de fattiga. Mannen blir bedrövad och lämnar Jesus, och Jesus kommenterar att det är svårare för en rik att komma in Guds rike än för en kamel att komma igenom ett nålsöga. Och lärjungarna konstaterar att det då är omöjligt för människor att bli frälsta - och Jesus håller med – "men inte för Gud!"

Nu. Dagens text: 

Matt 20:1-16 – Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård.  2Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände i väg dem till vingården.  3Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget.  4Till dem sade han: ’Gå bort till vingården, ni också. Jag skall ge er skäligt betalt.’  5Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant.  6Vid elfte timmen gick han ut igen, och när han såg några andra stå där sade han: ’Varför står ni här hela dagen utan att arbeta?’  7De svarade: ’Därför att ingen har lejt oss.’ Då sade han: ’Gå bort till vingården, ni också.’  

8På kvällen sade vingårdens ägare till förmannen: ’Kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första.’  9De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var.  10När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer, men fick var sin denar de också.  11/12Då protesterade de och sade till ägaren: ’De där som kom sist har bara hållit på en timme, och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan.’  13Då sade han till en av dem: ’Min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar,  14ta nu vad du skall ha, och gå. Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick.  15Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ 16Så skall de sista bli först och de första sist.”

Jag tror att texten kan betyda fler saker. Jesus talar om att den som är först ska bli sist och den som är sist, först. Det kan handla om människor och hur vi värdestätter dem: de som vi oftast sätter främst i samhället - de rika, berömda, välutbildade är inte nödvändigtvis de främsta i himmelriket. Gud vänder på perspektivet!

Det kan också handla om kallelse: att vi är kallade till olika saker och olika uppgifter, men att vi ändå jobbar mot samma mål. Och Gud ser med glädje på det vi gör!

Vad ser du i texten? Vad talar till dig?