Dagens Andakt Fredag

Skriven av Brad

Ef 5:2 – Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud.

Paulus beskriver Jesu död som ett välluktande offer åt Gud, och han uppmanar de kristna i Efesos att göra samma sak: att låta deras liv vara en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Han säger det inte lättvindigt: Paulus fick själv utstå både motgångar, hat och misshandel.

Han återkommer flera gånger till väldoften som Jesu liv, och hans eget liv kan vara en välluktande doft:

2 Kor 2:15-16 – Ty till Guds ära är jag en kristusdoft bland dem som räddas och bland dem som går förlorade, en doft av död till död för dem som går förlorade, av liv till liv för dem som räddas. Vem förmår något sådant?

Vi är en kristusdoft för dem omkring oss, vi bär Hans doft i oss. Hur doftar den för andra runtomkring oss? Är den välluktande? Eller är det bara en doft av ond, bråd död? Kanske båda ibland, beroende av hur den tas emot. 

Lev i kärlek - och kristusdoften ska följa dig.