Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Dave

Luk 5:33-39 – De sade till honom: ”Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina, de äter och dricker.” Jesus svarade: ”Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta.” Han gav dem också en liknelse: ”Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin skall hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya; han tycker det gamla är bättre.”

Varför fastar folk?

  • Tid för att be
  • Hälso-orsaker
  • Fokusera mer på andliga behov än fysiska
  • Sorg/desperation
  • Förberedelse inför viktigt arbete
  • Visa ödmjukhet (och beroende av Gud)
  • Söka Gud för svar inför stora beslut. Söka vishet, riktning

Varför kommenterar folket att Jesu lärjungar inte fastar, och varför försvarar Jesus dem?

Fariseernas fasta: 

  • gärning
  • för att ses av andra 

Men...
Jesus menar att fastandet skulle ske i skymundan, så egentligen fanns det inte någon anledning till att kommentera att Jesu lärjungar inte fastade - folket skulle ju ändå inte se om lärjungarna gjorde det eller inte.

Matt 6:16 – [Jesus säger] När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna, som vanställer sitt utseende för att människorna skall se att de fastar. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.

Mycket finns att säga om det hela, men låt oss stanna här...