Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

I Tadjikistan har vi ett 40-tal arbetare och ett väl utvecklat arbete. Det är ett land med flera folkgrupper som aldrig hört talas om Jesus, eller där evangeliet ännu inte fått fäste. Jag har hört om arbetet i landet under de senaste 10 åren och jag tycker mig se en förändring; det händer något under ytan! Tacka Gud med mig för det, men låt oss också be för landet och för våra arbetare på plats.

Låt oss också läsa Petrus ord från 1 Pet 2:

1 Pet 2:18-25 – Ni som är slavar, underordna er era herrar, lyd och respektera dem, inte bara de goda och hyggliga utan också de orättvisa. Den som härdar ut i oförtjänta lidanden därför att han har Gud för ögonen, han gör något stort. Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat?

Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår. 

Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun. Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

När någon håller något emot oss, de kanske ifrågasätter vad vi gör och vilka vi är, känner jag ofta som en inre reflex att jag vill försvara mig och jag vill hävda min rätt. I grunden tror jag att det är något gott, men Petrus skriver att vi ska stå ut med att misshandlas också när vi har gjort rätt "för det är något stort i Guds ögon. Det är vad ni har kallats till, ty också Kristus led, för er skull, och gav er ett exempel för att ni skall följa i hans fotspår" (v. 20). 

Låt oss ta Jesus som exempel.