Dagens Andakt Måndag

Skriven av Johan Karlsson

Idag läser vi från Psalm 130.

"1En vallfartssång. Ur djupen ropar jag till dig, Herre. 
2Herre, hör mitt rop, lyssna när jag bönfaller dig! 
3Om du lade synder på minnet, Herre, vem kunde då bestå? 
4Men hos dig finns förlåtelse, och därför fruktar man dig. 
5Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. 
6Jag längtar efter Herren mer än väktarna efter morgonen, än väktarna efter morgonen. 
7Hoppas på Herren, Israel, ty hos Herren finns nåd och makten att befria. 
8Han skall befria Israel från alla synder."