Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Martin

Rom 15:14-16 – Mina bröder, för min del har jag blivit övertygad om att ni själva är så fyllda av godhet och har så mycket av den fulla kunskapen att ni kan vägleda varandra. 15Ändå har jag skrivit till er, ibland lite väl uppriktigt, och påmint er om en del saker. Jag har gjort det därför att Gud i sin nåd 16gett mig uppdraget att gå ut till hedningarna som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst förvalta Guds evangelium. Så skall hedningarna bli ett offer som är helgat genom den heliga anden och som Gud därför tar emot.

Jag slås särskilt av "...som Kristi Jesu tempelpräst och i helig tjänst förvalta Guds evangelium." SÅ ATT "hedningarna bli ett offer som är helgat genom den heliga anden och som Gud därför tar emot."

Det bygger på ett ord från Jes 66:18-20 – Jag kommer för att samla alla folk och alla språk. De skall komma och se min härlighet.  19Jag skall göra ett tecken bland dem och sända dem som överlevt till de andra folken, till Tarshish, Put och Lud, till Meshek, Tuval, Javan och de fjärran kustländerna, som inte har hört om mig och inte har sett min härlighet. De skall förkunna min härlighet bland de andra folken.  20Och de skall föra alla era bröder från folken som en offergåva till Herren, på hästar och vagnar, i kärror, på mulåsnor och kameler, till mitt heliga berg, Jerusalem, säger Herren, så som Israels folk för sina offergåvor i rena kärl till Herrens tempel.

Jag har reflekterat mycket över det senaste tiden och det ligger i linje med vår vision: "Vi vill se elvande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda". Där ingen hört om Jesus förut - DÄR vill vi se människor komma till tro på Jesus!

Må vi aldrig tappa den riktningen.