Dagens Andakt Måndag

Skriven av Johan

Ps 103:8-14 – Barmhärtig och nådig är Herren,
sen till vrede och rik på kärlek.
9Han går inte ständigt till rätta med oss,
hans vrede varar inte för evigt.
10Han handlar inte mot oss som vi förtjänat,
han ger oss inte våra synders lön.

11Ty så hög som himlen välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom.
12Så långt som öster är från väster,
så långt från oss förvisar han vår synd.
13Som en far visar ömhet mot barnen,
så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom.
14Ty han vet hur vi är skapade,
han minns att vi är mull.