Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Heb 7:24-27 – Men eftersom han är till i evighet behåller han för alltid sitt prästämbete.  25Så kan han också nu och för all framtid rädda dem som nalkas Gud genom honom, eftersom han alltid lever och kan vädja för dem.

26En sådan överstepräst var det vi behövde: en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna.  27Han måste inte som de andra översteprästerna dagligen offra först för sina egna synder och sedan för folkets. Det gjorde han en gång för alla när han offrade sig själv.

Vad var översteprästens roll?
Att 1 gång/år gå in i det allra heligaste (i templet) för att offra ett syndoffer så att hela folket kunde få sina synder förlåtna.

De mänskliga översteprästerna var tvungna att offra, år efter år – men Jesu offer behövde bara ske en, enda gång. Det var det ultimata offret!

Genom Jesus HAR vi förlåtelse, vi behöver inte tigga om det eller övertyga Gud om att han ska förlåta oss. Det är redan klart! Vi ska uppriktigt ångra oss när vi ber om förlåtelse, men vi behöver inte tigga om det. Gud har redan bestämt sig: han förlåter oss.

Ber du om förlåtelse eller tigger du?