Dagens Andakt Måndag

Skriven av Sara

Ps 118:19-29 – Öppna för mig rättfärdighetens portar!
Jag vill gå in och tacka Herren.
20Här är Herrens port,
här får hans trogna gå in.
21Jag tackar dig för att du hörde min bön
och blev min räddning.

22Stenen som husbyggarna ratade
har blivit en hörnsten.
23Detta är Herrens eget verk,
det står för våra ögon som ett under.
24Detta är dagen då Herren grep in.
Låt oss jubla och vara glada!

25Herre, hjälp oss!
Herre, ge framgång!
26Välsignad den som kommer i Herrens namn!
Vi välsignar er från Herrens hus.
27Herren är Gud. Han gav oss ljus.
Ordna er till procession, med kvistar i händerna,
ända till altarets horn!

28Du är min Gud, jag vill tacka dig.
Min Gud, jag vill höja ditt lov.
29Tacka Herren, ty han är god,
evigt varar hans nåd.

Jag gillar verkligen psalmer. De är ärligt skrivna och man märker hur tacksam David är många gånger. Överskriften för den här psalmen i min Bibel är "tacksägelse för seger" och jag tycker man märker hans tacksamhet!

Ett par saker jag särksilt tänker på:

 • v. 19-20 – Öppna för mig rättfärdighetens portar!
  Jag vill gå in och tacka Herren.
  20Här är Herrens port,
  här får hans trogna gå in.
  • Herrens port ÄR rättfärdighetens port. Och vi får gå in genom den!
  • Även om vi inte är rättfärdiga i oss själva, gör Gud oss rättfärdiga och vi får möta Gud - vi får gå in genom Hans port.
  • Gud svarar oss. Han hör inte bara vår bön - han svarar också!
 • v. 22-23 –Stenen som husbyggarna ratade
  har blivit en hörnsten.
  23Detta är Herrens eget verk,
  det står för våra ögon som ett under.
  • Husbyggarna var de som var experter på husbyggande, och de ratade den sten som Gud utvalt att använda till sitt verk. Ibland tror jag att vi kan göra likadant: vi tror att vi vet bäst när det gäller oss själva - och vi upphöjer eller ser ner på saker i oss själva och nästan bestämmer vad Gud ska använda/inte använda. Men Gud vet vad Han gör: Han vet vad Han vill och kan använda. Lyssna till Honom. Och var uppmuntrad av det!
 • v. 28-29 – Du är min Gud, jag vill tacka dig.
  Min Gud, jag vill höja ditt lov.
  29Tacka Herren, ty han är god,
  evigt varar hans nåd.

Gud är ljus och Han har nåd som varar i evighet. Låt oss tillsammans göra just det: tacka och lovsjunga Gud!