Dagens Andakt Onsdag

Skriven av David

Rom 5:1-5 – Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår herre Jesus Kristus. 2Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i, och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet.  3Mer än så, vi är stolta över våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet skapar uthållighet,  4uthålligheten fasthet och fastheten hopp.  5Och hoppet sviker oss inte, ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.

Jag fastnar ofta för v. 3 om hur vi ska vara stolta över våra lidanden. Som svensk tror jag att vi är många som är ovana vid det konceptet. En svensk med frikyrkobakgrund skulle nog definiera lidande på ett väldigt annorlunda sätt en kristen i Irak just nu. 

Det står inte bara att vi ska vara stolta över våra lidanden, utan att vi också ska vara stolta över att hoppet vi har i Gud. Han lämnar oss aldrig, och det är det som är det stora med vår tro!

Samtidigt ser Gud inte bara till de stora lidandena utan också våra små vardagsbeskymmer. Tänk att universums skapare också bryr sig om våra småsaker!

När jag var 13 bowlade jag med några vänner. Jag är inte särskilt bra på bowling och den kvällen var jag dessutom inte på bra humör heller, vilket gjorde det ännu värre... Under spelets gång bytte vi namn på oss själva på resultat-skärmen och av nån anledning bytte jag namn till "Jesus". Direkt efter slog jag en strike - den första i mitt liv ever!

Även om det kanske inte betydde något egentligen, fick det mig att tänka: Gud är med i de stora saker, men också de små. Och med Jesus kan vi få en strike - även om vi inte är så skillade i oss själva eller är på dåligt humör.................