Dagens Andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Mark 14:12-26 

Påskmåltiden förbereds

Första dagen av det osyrade brödets högtid, när påsklammen slaktades, frågade lärjungarna: ”Vart vill du att vi skall gå för att ordna påskmåltiden åt dig?”  13Då skickade han i väg två av dem och sade åt dem: ”Gå in till staden. Där möter ni en man som bär på en vattenkruka. Följ efter honom,  14och där han går in skall ni säga till den som äger huset: Mästaren frågar: Var är salen där jag kan äta påskmåltiden med mina lärjungar?  15Då visar han er till ett stort rum i övervåningen som redan står färdigt. Där skall ni ordna för oss.”  16Lärjungarna gav sig i väg, och när de kom in i staden fann de att allt var som han hade sagt, och de ordnade för påskmåltiden.

Jesus utpekar förrädaren

17På kvällen kom han dit med de tolv.  18Medan de låg till bords och åt sade Jesus: ”Sannerligen, en av er kommer att förråda mig, han som äter med mig.”  19Då blev de bedrövade och frågade honom, den ene efter den andre: ”Det är väl inte jag?”  20Han svarade: ”Det är en av de tolv, han som doppar i skålen tillsammans med mig.  21Människosonen går bort, som det står skrivet om honom, men ve den människa genom vilken Människosonen blir förrådd! Det hade varit bäst för den människan om hon aldrig hade blivit född.”

Den sista måltiden

22Medan de åt tog han ett bröd, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem och sade: ”Ta detta, det är min kropp.”  23Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem, och de drack alla ur den. 24Han sade: ”Detta är mitt blod, förbundsblodet som blir utgjutet för många.  25Sannerligen, aldrig mer skall jag dricka av det vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet i Guds rike.” 26När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget.

Förstår vi vad vi läser? Inte bara orden, men symboliken i det som sker. För lärjungarna var hela den här måltiden full av referenser till Gamla Testamentet och till vad Gud gjorde för israeliterna när de var fångar i Egypten. De åt måltiden varje år för att minnas det Gud gjort: "Kom ihåg denna dag, dagen då ni drog ut ur Egypten, ut ur slavlägret, ty med sin starka hand förde Herren er ut därifrån" (2 Mos 12:3)

Läs gärna 2 Mos 12 och se bakgrunden till det osyrade brödets högtid, till den måltid som Jesus bad lärjungarna att förbereda. Läs det, studera det, låt Gud tala, låt honom påminna dig om vad han gjort och vem han är!