Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Jer 31:9-13 – Gråtande kommer de,
men jag tröstar dem och leder dem.
På en jämn väg där de inte snavar
för jag dem till strömmande vatten.
Ty jag är en fader för Israel,
Efraim är min förstfödde son.

10Hör Herrens ord, ni främmande folk,
förkunna det i de fjärran kustländerna:
Han som skingrade Israel skall samla dem.
Han skall vakta dem som herden sin hjord.
11Ty Herren friköper Jakob
och räddar dem från övermakten.
12De skall komma till Sions höjd och jubla,
de skall stråla av lycka över allt vad Herren ger,
över säd och vin och olja,
över får och oxar.
De skall bli som en grönskande trädgård,
aldrig mer skall de lida nöd.
13Då skall flickorna dansa i glädje,
ynglingar och gamla fröjdas.
Deras sorg skall jag vända i jubel,
jag skall ge dem tröst och glädje efter smärtan.

Stycket börjar med gråtande och slutar i jubel och glädje. Det är vad vår Gud gör: vänder gråten till jublande glädje!

Men vad betyder det för oss idag?

Det finns nog många insikter och lärdomar i den här texten, men jag tror att en av lärdomarna är att vi en dag ska lämna smärtan och sorgen vi kan uppleva i den här världen för en evig glädje i himlen.

Vad behöver du ta med dig från texten idag?