Dagens andakt Torsdag

Skriven av Jackie

Ps 16:6-11 – En ljuvlig lott har tillfallit mig,
ja, min arvedel finner jag skön.
7Jag vill prisa Herren, han ger mig råd,
mitt inre förmanar mig om natten.

8Jag har alltid Herren inför mig,
när han står vid min sida vacklar jag inte.

9Därför gläds mitt hjärta och jublar,
min kropp är i trygghet,
10ty du lämnar mig inte åt dödsriket,
du låter inte din trogne se graven.

11Du visar mig vägen till liv,
hos dig finns glädjens fullhet,
ständig ljuvlighet i din högra hand.

Vilka bilder/känslor får du när du läser det här?

Det är intressant hur en text kan betyda så olika för olika människor. Har du blivit påverkad av musik nån gång? Blivit peppad, sömnig, berörd? För mig sker det ganska ofta. 

För mig står v. 8 ut i den här texten. Har du spelat piano efter noter nån gång? Var tittar du? På noterna eller på fingrarna? Ju mer du övar, desto mindre behöver du titta på fingarna och vad händerna gör - och ju bättre spelar du musiken! 

Jag har lärt mig att för att kunna spela ett musikstycke riktigt bra, behöver jag titta mer på noterna än på fingrarna och händerna. 

Är det inte samma sak med livet? David säger att han alltid har "Herren inför mig" (v. 8). För att leva livet väl behöver vi fokusera mer på Gud än på våra problem. Då spelar och lever vi som bäst!