Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

1 Kor 15:1-11 – Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag förkunnade, som ni också tog emot, på vars grund ni står  2och genom vilket ni blir räddade. Jag vill påminna er om orden i min förkunnelse – den håller ni väl fast vid, annars var det bortkastat att ni kom till tro.  3Bland det första jag förde vidare till er var detta som jag själv hade tagit emot: att Kristus dog för våra synder i enlighet med skrifterna,  4att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen i enlighet med skrifterna  5och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.  

6Därefter visade han sig för mer än femhundra bröder vid ett och samma tillfälle, de flesta är ännu i livet, men några har avlidit. 7Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna.  8Allra sist visade han sig också för mig, detta ofullgångna foster.  9Jag är ju den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling.  10Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förspilld. Jag har arbetat mer än någon av dem, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig.  11Jag eller de – så är det vi förkunnar, och så är det ni har lärt er att tro.

Det är intressant att någon som skrivit brev i Bibeln kallar sig själv ovärdig att kallas Guds apostel. Och det är intressant att samma man också varit med och förföljt Guds församling - och sen blir han själv en kristen och börjar predika!

Kan du se tillbaka på ditt liv och se hur Gud förändrat och förvandlat dig? Fundera på det ett tag. Vad kan du ge Gud äran för? På vilken eller vilka punkter behöver du fortfarande förändras och förvandlas?