Dagens Andakt fredag

Skriven av Jackie

1 Kung 3:5-14 – I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: ”Be om vad du vill. Jag skall ge dig det.” 6Salomo svarade: ”Du visade stor godhet mot din tjänare David, min far, eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. 7Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David, och här står jag nu ung och oerfaren 8mitt i det folk som du har utvalt, ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. 9Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk?”

10Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. 11Gud sade: ”Eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, 12så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. 13Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. 14Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, skall jag ge dig ett långt liv.” 

När jag läser det här påminns jag om något som Jesus sa: "Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också." (Matt 6:33). 

Jag tror att det är en Gudsrikesprincip: att när vi söker Gud och hans bästa, så får vi också allt det andra. Ändå: hur ofta oroar vi inte för världsliga saker och tänker att Gud inte kommer hålla sitt löfte om att ta hand om oss?

Ibland tror jag att vi tänker att Gud bara är intreserad av det stora, andliga, men det verkar som att han också är mycket intresserad av vår välgång.

Som föräldrar vill vi gärna ge våra barn gåvor. Vi vill hitta den perfekta födelsedagspresenten, inte för att vi måste utan för att vi VILL! Vi vill se dem glada och exalterade över sin present. Är det inte så? Och jag tror att Gud är precis likadan: han VILL ge oss goda gåvor - inte för att han måste utan för att han vill se oss glada och exalterade.

I Matt 7:5-10 säger Jesus: Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.  8Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.  9Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd  10eller ger honom en orm när han ber om en fisk? 11Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom?

Gud vill att vi söker hans rike först. Och han VILL ge oss goda gåvor...