Dagens Andakt Måndag

Skriven av Sara

Ps 13 – Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
3Hur länge skall tankarna mala,
mitt hjärta ängslas dag efter dag?
Hur länge skall min fiende triumfera?
4Se på mig, svara mig, Herre, min Gud!
Ge ny glans åt mina ögon,
låt mig inte somna in i döden,
5låt inte min fiende säga att han besegrat mig,
mina ovänner jubla över mitt fall.

6Jag litar på din godhet,
mitt hjärta skall jubla över din hjälp.
Jag vill sjunga till Herrens ära,
ty han är god mot mig.

I den här psalmen lär David oss att be: att vara ärlig med Gud, att berätta för honom vad vi tänker och känner, men han lär oss också att vila i sanningen - "jag litar på din godhet, mitt hjärta skall jubla över din hjälp"

Jag tror att vi ofta lever utifrån ekvationen: Feel --> Act --> Believe --> Truth

Jag känner inte att Gud älskar mig. Då kommer jag snart också agera utifrån det: nej, Gud älskar mig inte. Snart kommer vi också tro det, och snart blir det en sanning i våra liv.

Men jag tror att det är mycket bättre att vända på hela ekvationen:

Truth --> Believe --> Act --> Feel

Att först ta reda på Sanningen: vad säger Guds ord? Jo, att Gud älskar oss. Det kommer med tiden bli det vi tror på, som i sin tur gör att vi agerar utifrån det. Och sen också känner det!

Inte enkelt alla gånger, men viktigt tror jag.

Vilken sanning behöver du ta fasta på idag?