Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Dave

Vi läser från Jesu undervisning i Bergspredikan.

Matt 5:21-26 – Ni har hört att det blev sagt till fäderna: Du skall inte dräpa; den som dräper undgår inte sin dom. 22Men jag säger er: den som blir vred på sin broder undgår inte sin dom, och den som okvädar sin broder undgår inte att ställas inför rådet, och den som förbannar honom undgår inte helvetets eld. 

23Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer ihåg att din broder har något otalt med dig,  24så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom; kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. 25Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. 26Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

Vad är det Jesus gör i texten? Skärper lagen. Och låter det handla om vad som händer i hjärtat, snarare än bara fokuserar på yttre handlingar. 

Det är intressant att se hur Jesus säger att det är upp till oss att försonas med någon som har något otalt med oss - inte bara den andre personen. Och han säger att vi ska skynda oss att komma överens med vår motpart - annars riskerar vi att hamna i fängelse. Kanske är det fängelset också att leva i oförlåtelse: att hålla fast vid oförätter och inte kunna vara sig själv. 

Finns det någon i ditt liv du behöver försonas med?