Dagens Andakt Tisdag

Skriven av Jackie

Apg 1:12-14 – Då återvände de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. 13Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till, Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos och Tomas, Bartolomaios och Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon seloten och Judas, Jakobs son. 14Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor, och hans bröder.

På engelska lyder vers 14: "All these with one accord were devoting themselves to prayer" (ESV). To be with one accord innebär att vara eniga, nästan som i en tyst (eller uttalad) överenskommelse om något. På svenska lyder versen: "höll ihop under ständig bön". På urdu används ett ord som betyder "one heart" - ett hjärta.

Är det så vi skulle beskriva Kristi församling idag? Jag vet inte...

Vad kan du och jag göra för att vi ska bli en församling, en gemenskap med ett hjärta, som håller ihop?

  • Ha gemensamma mål (men kanske olika vägar att ta sig dit)
  • Acceptera varandra: Värdera och uppskatta varandras olika gåvor
  • Be
  • Älska varandra

Vad vill Gud säga dig idag? Till oss som gemenskap? Be Honom tala till dig!