Dagens Andakt Onsdag

Skriven av Martin

Kol 3:12-17 – Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.  13Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta.  14Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.  

15Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet.  16Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan.  17Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Vad behöver du ta med dig från texten idag? I vilka relationer behöver du klä dig i innnerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet?

För egen del har jag märkt att jag bara hunnit tacka Gud för en förbättrad relation med en vän eller familjemedlem innan det börjar knaka nånannanstans i nån annan relation - och så har det varit hela mitt liv! Vi behöver ständigt be om nåd här.

"Låt Kristi frid råda i era hjärtan..." (v. 15), "låt Kristi ord bo hos er..." (v. 16), "låt allt vad ni gör..." (v.17). Vad innebär det att låta Kristi frid råda, låta Kristi ord bo hos er, och låta allt vad ni gör...? Att inte kämpa emot. Att ta emot. Släppa taget. Vila.