Dagens Andakt Måndag

Skriven av Sheraz

I lördags hade vi områdesdag i området vi bor i. Vi stod med vårt kaffebord på torget och delade ut gratis litteratur och bibeldelar till folk.

Jag mötte några muslimer från Bangladesh och vi började prata. Jag erbjöd dem kaffe och samtalet kom snart att handla om relgion och vår tro. Jag erbjöd dem en Jesus-film på deras språk men först ville de inte ta emot den: "Den är nog inte för oss, vi är ju muslimer". Jag förklarade att det i Koranen står att tron inte blir fullkomlig förrän de tror på Isa - Jesus och att den här filmen handlar om honom. "Jag vill inte förstöra er tro utan styrka den". De blev väldligt glada när de hörde det och tog emot filmen. 

Be för dem (och för många andra vi mötte!) – må Gud vattna fröna och låta dem växa!