Dagens andakt - onsdag

Skriven av Elisabeth

Nu säger Herren, han som har skapat dig, Jakob,
han som har format dig, Israel:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min.
När du går genom vatten är jag med dig,
vattenmassorna skall inte dränka dig.
När du går genom eld skall du inte bli svedd,
lågorna skall inte bränna dig.
Jag är Herren, din Gud,
Israels Helige är den som räddar dig.
Jag lämnar Egypten som lösen för dig,
jag ger Kush och Seba i utbyte.
Du är dyrbar för mig,
jag ärar och älskar dig.
Därför ger jag människor i utbyte mot dig,
andra folk som betalning för ditt liv.
Var inte rädd, jag är med dig.
Från öster för jag hem dina barn,
från väster samlar jag er alla.
Till norden säger jag: Ge mig dem!
och till södern: Släpp dem!
För hem mina söner från fjärran
och mina döttrar från jordens ände,
alla som bär mitt namn
och som jag har skapat,
format och gjort till min ära.
Endast Herren kan ge räddning
För fram dem som är blinda fast de har ögon,
döva fast de fått öron.
Alla folk har samlats, folkslagen möts.
Vem bland dem kunde förutsäga detta
eller förkunna vad som förut skett?
Låt dem kalla sina vittnen, så att de får rätt
och de som lyssnar blir övertygade.
Men ni är mina vittnen, säger Herren,
min tjänare, den som jag har utvalt,
för att ni skall få insikt och tro mig,
förstå att jag är Gud.
Ingen gud har blivit till före mig,
ingen skall komma efter mig.
Jag, jag är Herren,
ingen annan än jag kan ge räddning.
Det var jag som förutsade och förkunnade,
ingen främmande gud ibland er.
Ni är mina vittnen, säger Herren.
Jag är Gud,
också i framtiden är jag densamme.
Ingen kan rycka något ur min hand,
det jag gör kan ingen göra om intet.

Jesaja 43:1-13

Ignite-teamet som idag åker till Stockholm för en Outreach fick dessa ord som uppmuntran.

Vi bad om Guds ledning, välsignelse och beskydd över dem.