Dagens andakt torsdag

Skriven av Martin

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.  

Kolosserbrevet 3:16f

Vi funderar på vad de här orden vill säga till oss. Vad menade Paulus när han skrev så?

"Det är inte lätt att bo tillsammans med någon, man påverkas av varandra och formas."

"På engelska används ordet dwell = att bo/vara permament på en plats"

Någon knackar på dörren för att flytta in och bo med oss. Kristus vill komma och bli del av våra liv. Vi har erfarenhet av att vara bland grupper som är stängda för Guds ord, men också där man öppnar upp för att låta Jesus komma in och prägla en gemenskap.

Vi får påminna varandra om och om igen. Vi är under ständig attack att stänga igen för Guds ord och öppna upp för allt möjligt annat.

Vi läser hela sammanhanget i Kol 3:

Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Döda därför det jordiska hos er: otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. 6Sådant framkallar Guds vrede, och det fyllde även er tillvaro när ni levde mitt uppe i det. Men nu måste också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska, oförskämdhet och alla skändligheter som kommer ur er mun. Ljug inte för varandra, ni har ju klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya, som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Då är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla.

Som Guds utvalda, heliga och älskade skall ni alltså klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende om ni har något att förebrå någon. Liksom Herren har förlåtit er skall också ni förlåta. Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet. Låt Kristi frid råda i era hjärtan, den som ni kallades till som lemmar i en och samma kropp. Visa er tacksamhet. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra, med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i herren Jesu namn och tacka Gud fadern genom honom.

Kol 3:1-17