Dagens andakt - onsdag

Skriven av Martin

Vi återvänder till Kol 3:16:

Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet.


Någon knackar på dörren. Vi öppnar upp så att ordet får bo bland oss.

Under sommarens TeenStreet stod vi inför en utmaning i Global Village-teamet. Vi Kände inte varandra men skulle arbeta nära tillsammans. Vi fick öppna oss själva varje dag för ordet och för varandra och vi fick se hur Gud verkade bland oss i arbetet.

Vi läser från 2 Mosebok 3 om Mose och den brinnande busken. Mose levde i en mörk tid men Guds ord gav ljus in i situationen. Utmaningen för Mose är att öppna upp sig själv för ordet.

Var befinner vi oss själva? Vi har alltid frågor som vi brottas med.

Hur kan vi öppna oss själva inför Gud inför den kommande tiden?