Så påverkas OM av COVID-19

Senast uppdaterat 2022-04-07

Eftersom covid-19 sedan den 31 mars inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom i Sverige har även OM i Sverige tagit bort alla särskilda restriktioner med anledning av pandemin.

Situationen ser dock fortfarande väldigt olika ut i olika delar av världen och lokala restriktioner samt inreseregler kan variera kraftigt. Det är det mottagande OM-fältet och lokala regler som avgör vilka regler som gäller för just deras område.

Vi uppmuntrar därför starkt att alla som vill åka utomlands med OM ser till att ha ett fullgott vaccinations-skydd – även när det gäller covid-19. Tänk på att börja processen i god tid då det för vissa vaccin kan krävas mer än en dos.

Personalen på missionsbasen i Jönköping kan hjälpa dig om du är osäker eller har ytterligare frågor.

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15