Så påverkas OM av COVID-19

Senast uppdaterat 2020-06-08

Under den pågående situationen med coronvirus-pandemin runt om i världen är det lätt att rädsla slår rot. Som efterföljare till Jesus vill fortsätta leva ut Jesu kärlek till människor runt omkring oss, även när vi vidtar försiktighetsåtgärder och följer sjukvårdens och myndigheternas rekommendationer.

Guds ord påminner oss att:
”bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”
(Fil 4:6-7)

Därför har OM vidtagit följande åtgärder internationellt, utifrån råd från WHO och andra globala organisationer:

  • Vi har satt samman ett krishanteringsteam som ger oss möjlighet att kunna agera där situationen nu kan förändras snabbt.
  • Alla icke-nödvändiga internationella OM-relaterade resor har skjuts upp, åtminstone till 31 augusti 2020. 

Dessa restriktioner stör såklart våra vanliga aktiviteter, men i kärlek till vår nästa och de samhällen där vi tjänar, vill vi hjälpa till att skapa den säkraste miljö vi kan. 

OM SVERIGE FÖLJER OVAN DIREKTIV OCH HAR DÄRMED VIDTAGIT FÖLJANDE PRAKTISKA ÅTGÄRDER:

  • Vi har ställt in samtliga kortare missionsresor fram till augusti 2020. 
  • 50-årsfesten för OM i Sverige har skjutits upp till den 21 november i Jönköping. Festen kommer även att live-sändas. Mer information »
  • Årets TeenStreet-läger är flyttat online. TeenStreet 2020 blir mer spännande än någonsin. Vi kommer inte att vara i Oldenburg i år, men detta TeenStreet blir början på en ny årslång internationell gemenskap: TeenStreet Life, som kopplar dig till Jesus-efterföljare från hela världen såväl som från ditt eget område. Håll utkik på TeenStreet Sveriges facebook-grupp och på Instagram för mer information.
  • Vi planerar i dagsläget för att kunna genomföra Ignite-outreachen i Malmö i slutet av juli som vanligt, så anmäl er gärna. Outreachen i Stockholm i juni har vi tyvärr beslutat att ställa in
  • Vi fortsätter att behandla ansökningar inför höstens missionärsprogram och uppdaterar löpande ansökande om situationen förändras.
  • Kontoret håller öppet men personalen arbetar hemifrån så mycket som möjligt. Vi kan nås genom telefon och mejl. Kontakta oss gärna med era frågor.

I tider av kriser som denna uppmuntrar vi er att fortsätta be för oss, och stödja oss ekonomiskt så att vi kan fortsätta vårt uppdrag på nya kreativa sätt.