Så påverkas OM av COVID-19

Senast uppdaterat 2020-04-06

Under den pågående situationen med coronvirus-pandemin runt om i världen är det lätt att rädsla slår rot. Som efterföljare till Jesus vill fortsätta leva ut Jesu kärlek till människor runt omkring oss, även när vi vidtar försiktighetsåtgärder och följer sjukvårdens och myndigheternas rekommendationer.

Guds ord påminner oss att:
”bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus”
(Fil 4:6-7)

Därför har OM vidtagit följande åtgärder internationellt, utifrån råd från WHO och andra globala organisationer:

 • Vi har satt samman ett krishanteringsteam som ger oss möjlighet att kunna agera där situationen nu kan förändras snabbt.
 • Alla icke-nödvändiga internationella OM-resor skjuts upp.
 • Alla lokala team uppmuntras att begränsa icke-nödvändiga resor både internationellt och nationellt, åtminstone till 15 juni 2020.
 • OM avsatte torsdagen 26 mars till en global bön och faste-dag.

Några av dessa restriktioner stör såklart våra vanliga aktiviteter, men i kärlek till vår nästa och de samhällen där vi tjänar, vill vi hjälpa till att skapa den säkraste miljö vi kan.

OM SVERIGE FÖLJER OVAN DIREKTIV OCH HAR DÄRMED VIDTAGIT FÖLJANDE PRAKTISKA ÅTGÄRDER:

 • Vi har ställt in samtliga kortare missionsresor för ett 70-tal personer som skulle åkt ut med oss under mars till maj månad.
 • Vi har senarelagt 50-årsfesten till i höst. Vi kommer att uppdatera dem som redan anmält sig via epost, samt lägga upp mer information på vår webbsida. Uppmuntra gärna fler att anmäla sig.
 • Vi planerar i dagsläget för att kunna genomföra sommarens TeenStreet-läger. Anmälan är fortsatt öppen och vi uppmuntrar er att anmäla er. Vi har också beslutat att behålla den lägre anmälningsavgiften fram till absolut sista anmälningsdag som är den 31:a maj.
  Samtliga avgifter, inklusive anmälningsavgift, kommer att betalas tillbaka om vi behöver ställa in lägret.
  Vid avanmälningar p.g.a. andra anledningar gäller som vanligt våra allmänna villkor. Nästa uppdatering angående TeenStreet väntas i mitten på april.
 • Vi planerar i dagsläget för att kunna genomföra Ignite-outreacherna i Stockholm och Malmö, så anmäl er gärna. Nästa uppdatering kommer 30 april.
 • Vi fortsätter att behandla ansökningar inför höstens missionärsprogram och uppdaterar löpande ansökande om situationen förändras.
 • Kontoret håller öppet men personalen arbetar hemifrån så mycket som möjligt. Vi kan nås genom telefon och mejl. Kontakta oss gärna med era frågor.

I tider av kriser som denna uppmuntrar vi er att fortsätta be för oss, och stödja oss ekonomiskt så att vi kan fortsätta vårt uppdrag.