Så påverkas OM av COVID-19

Senast uppdaterat 2020-12-10

Den pågående situationen med coronavirus-pandemin påverkar de flesta människor och områden i vår värld idag. Även OM påverkas naturligtvis.

Efter noggrant övervägande har OM beslutat om följande reserestriktioner för 2021:

  • Resor till och från fältet samt andra nödvändiga resor för både nya och utsända missionärer är tillåtna, däremot inte kortare missionsresor.
  • Kortare missionsresor (under två månader) över mer än en landsgräns ställs in under 2021.
  • Gruppresor till vissa länder kan tillåtas, förutsatt att båda ländernas regler och restriktioner tillåter detta.
  • Internationella samlingar utanför Sverige med fler än 12 deltagare ställs in under 2021.


Dessa restriktioner stör såklart våra vanliga aktiviteter, men i kärlek till vår nästa och de samhällen vi tjänar, vill vi hjälpa till att skapa den säkraste miljö vi kan.  

För arbetet i Sverige gäller även följande restriktioner: 

  • Lokala samlingar och möten anordnas i enlighet med de särskilda restriktioner som respektive region utfärdat.  
  • Besked om hur TeenStreet kan arrangeras för svenska deltagare kommer i början av april 2021. 
  • Vi fortsätter att behandla ansökningar inför 2021 års missionärsprogram och uppdaterar löpande de ansökande om eventuella förändringar.  
  • Antagningsintervjuer sker online i så stor utsträckning som möjligt.  
  • Kontoret håller öppet men personalen uppmanas för närvarande att arbeta hemifrån. Vi kan nås genom telefon och mejl. Kontakta oss gärna med era frågor.


Vår Fader verkar ännu i denna stund och även OM:s arbete fortsätter, där vi hittar kreativa lösningar för att slutföra missionsuppdraget. Vi är otroligt tacksamma till alla er som trofast stödjer oss ekonomiskt. Fortsätt gärna att be för oss under pandemin. Vi är också gärna med och ber för dig och din familj. Hör av dig med dina böneämnen här »

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15