Laddar Events

« Alla Events

  • Detta event har redan ägt rum.

Digitalt årsmöte för OM Sverige

8 april | 18:00

Föreningen OM Sverige håller digitalt årsmöte. Alla medlemmar och intresserade välkomnas att delta.

Årsmötet kommer i år att ske digitalt och vi välkomnar alla medlemmar och andra intresserade till ett intressant möte, som inte bara handlar om det gångna året utan också är en plats för beslut som påverkar föreningens framtid.

 

Delta i mötet (via Teams)

 

Läs årsmöteshandlingar (.pdf)

 

Fullmakt – för dig som inte kan närvara vid årsmötet och vill att någon annan företräder dig.

 

Årsmötet är öppet för alla som är intresserade av vår förening och vår verksamhet, men det är endast medlemmar som har rösträtt. Du kan själv bjuda in den du önskar genom att skicka vidare följande länk:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYzMDRkYTAtYzFjMy00OTQzLTk5YTEtMjBlYWFhODc5ZDZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221917185a-187d-415b-87e6-295e95df8a01%22%2c%22Oid%22%3a%221c6b6231-87c0-41d2-9099-0acb7d9c7699%22%7d

 

Detaljer

Datum:
8 april
Tid:
18:00

Plats

Digitalt
Online

Kontakt

Daniel Stråle
E-post:
omsverige@om.org

“Skönt ljuder stegen av dem som bär bud om goda ting.”

Romarbrevet 10:15