Julinsamling 2019


Var med och hjälp människor på flykt!

Under hösten 2019 drevs ca. 200 000 kurder från Syrien på flykt p.g.a. sammandrabbningarna med Turkiet. OM finns sedan länge på plats i norra Irak, dit många flyr. Tillsammans med lokala församlingar delar vi ut mat och förnödenheter till dem som behöver.

SÅ HÄR LÅNGT RÄCKER DIN GÅVA:

  • 400 kr – mat för en familj i två veckor
  • 200 kr – hygienartiklar för en familj en månad

Din gåva bidrar också till att hålla värmen under vintern, genom t.ex. bränsle till värmeanläggningar och filtar.