Berättelser där vi ger & tar emot

, i Martins blogg

Full av intryck trampar jag åter svensk mark efter årets internationella ledarmöte med OM i Malaysia. Det har varit fullspäckade dagar av möten och samtal med ledare från världens olika hörn. Samtal och rapporter som rymmer en stor bredd av erfarenheter tillsammans i Jesu fotspår.

Glädjande berättelser i mångfald om vad Gud gör genom helt vanliga människor som går i tro. Besättningsmän ombord vårt fartyg Logos Hope berättar om 10 000 tals individuella samtal och utdelade biblar bland onådda folkslag bara under de senaste månaderna. Som redskap i evangeliets tjänst öppnar Logos Hope unika dörrar. Besättningen möter ofta människor i alla samhällsskikt. Från regeringsnivå till den kämpande individen i smutsiga gränder.

Kämpande berättelser om lidande och till synes utebliven frukt trots år av troget arbete. Jag tänker först på våra bröder i Syd Sudan där många tvingats flytta när gränserna plötsligt ritas om. Hur mångåriga blomstrande verksamheter bland samhällets minsta rycks upp med rötterna och tvingas lägga ner. Men också på hur kolleger drabbas av sjukdomar och genomlever konflikter som är en oundviklig del av verkligheten i den värld vi lever i.

Reflekterande berättelser om vad som är bästa vägen framåt i ett församlingsgrundande arbete i Mellanöstern eller ett växande träningsforum för unga lärjungar i Birmingham.

Tvivlande berättelser om att vara på rätt plats i livet i förhållande till personlighet, gåvor och tidigare erfarenhet.

Personliga berättelser om barnuppfostran, prioreteringar och nya livserfarenheter som tonårsförälder.

En fördel med att bli kvar i ett sammanhang under flera år är alla de relationer som sakta fördjupas över tid. Jag märker en tydlig rörelse mot större öppenhet och transparens i takt med att förtroendet fördjupas över tid i förhållande till mina kolleger som representerar över 100 olika länder. Detta är stort och välsignelsen är dubbel när vi ger och tar emot av varandra. 

/Martin