En kompass att navigera efter

, i Martins blogg

 

Efter en del välbehövlig ledighet över helgerna samlar vi oss inför ett nytt år. I teamet fokuserar vi tillsammans omkring gemensamma mål. Onådda folkgrupper, församlingsplantering i Sverige och missionsinspiration bland ungt folk är några av våra huvudområden där vi önskar samverka med Gud. Flera arbetare är på väg in. Närmast från Schweiz och lite mer otippat – Pakistan!

Som arbetsledare handlar en av mina viktigare roller om det övergripande och långsiktiga. En helt nödvändig del av ansvaret som bara växer i betydelse ju fler vi blir. Och som sedan multipliceras med varje ny person från en annorlunda kultur. Samtidigt gäller det att vara på sin vakt så man inte går vilse i allt det ”övergripande”… så man iinte missar det som är just nu! Det liv och de tillfällen som just nu kommer till mig. I ingången på ett nytt år hoppas jag få växa i både det övergripande och i nuet som ett uttryck för Guds nåd.Under nyårshelgen läste jag Tomas Sjödins senaste bok ”Tusen olevda liv finns inom mig”. I berättelsen finns ett uttryck, en inriktning, en slags kompass som jag önskar alltmer ska prägla mig själv och det sammanhang jag är en del av. Inte på bekostnad av målsättningar, vision och strategier utan som ett tydligt grundackord i den berättelse vi formar tillsammans.

Tomas tecknar ett framtidsmanifest med följande ord:

”Där nåden ställs mot lagen, omutligt välja nåden. Där barmhärtigheten ställs mot domen, omutligt välja barmhärtigheten. Där människan mäts med bokstäver alltid utgå från människan och hennes belägenhet”.

En riktning väl värd att idissla på och kanske till och med göra till en bön i mötet med det som ligger framför.

På den här grunden kan vi frimodigt uppmuntra varandra att kommunicera vägen, sanningen och livet.

/Martin