Ledarträning med mångfald

, i Martins blogg

Här I Jönköping har vi just avslutat flera dagars ledarträning med folk från teamet här och flera andra OM fält. Inom vår rörelse handlar ledarskap nästan alltid om uppgiften att leda människor från flera olika kulturer och samfund att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och vision.

Vi har studerat förutsättningar för att bygga team som formar en gemenskap med förtroende och tillit till varandra. Sedan olika byggstenar för att enas omkring en gemensam vision och leda mot uppsatta mål. Utgångspunkten och förutsättningarna utgår hela tiden från tron på den Gud som är närvarande och verksam i en trasig värld. En Gud som kallar, sänder och utrustar sitt folk. Inte nödvändigtvis först utrustar och sedan sänder. Vi tror bestämt att kallelsen, sändningen och utrustandet sker i en slags förenad rörelse under hela livet.

Vi hämtar framförallt inspiration från bibeln och olika ledargestalter. Bland annat David på sin fascinerande livsväg från herdepojke till kung. Vi hämtar också inspiration från sekulära sammanhang och forskning där mycket lärdom, inspiration och vägledning finns. Här söker vi tillämpa verktyg och insikter som kan hjälpa oss att skapa bästa möjliga jordmån för växt. Exempelvis arbetsbeskrivningen som ett praktiskt verktyg för att skapa tydlighet, ramar och riktning för varje medarbetare.

Vi har varit en gemenskap samlade över tre dagar med personer från 10 olika nationaliteter. Flertalet från Europa men också från Nord- och Sydamerika, Afrika och Sydost Asien. Svårt att riktigt beskriva hur inspirerande och lärorikt det är att mötas för att lyssna och lära av varandra i en sådan mångfald.

Martin